Advokátní kancelář English
Hana Průchová Offline

Dobrý den, co pro Vás můžeme udělat?

Vy
Dobrý den, potřebuji službu v této oblasti
  • Počítačové právo a e-komerce
  • Právní vztahy k nemovitostem
  • Právo obchodních společností či družstev
  • Pracovněprávní vztahy
  • Rodinné právo
  • Ostatní právní oblasti

Cena služeb

Úvodní komunikace s právníkem je zdarma. Poskytované právní služby jsou ale placené. Na ceně služeb se domluvíte s právníkem během online rozhovoru.

Počítačové právo a e-komerce

Pokud se Váš požadavek týká například právních vztahů souvisejících se software, včetně licenčních smluv či smluv při vývoji software, poskytování online služeb, autorských práv, provozování e-shopu, včetně ochrany spotřebitele a ochrany osobních údajů (GDPR), ochrany databází či ukládání cookies.

Právní vztahy k nemovitostem

Pokud se Váš požadavek týká například převodu nemovitosti (úplatného či bezplatného), zatížení nemovitosti (zástavním právem, věcným břemenem, právem stavby apod.), nájmu bytů či nebytových prostor, úpravy práv při výstavbě nemovitostí, vztahů v rámci společenství vlastníků jednotek (SVJ) či zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti.

Právo obchodních společností či družstev

Pokud se Váš požadavek týká například zakládání, rušení a likvidace obchodní společnosti, jmenování či odvolání jejího orgánu, změny sídla, převodu podílů, akcií nebo družstevního podílu, korporátní přeměny, zvýšení či snížení základního kapitálu, přípravy zápisu z valné hromady nebo členské schůze či zápisu do obchodního rejstříku.

Pracovněprávní vztahy

Pokud se Váš požadavek týká například pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vnitřního předpisu zaměstnavatele, změny pracovního poměru, jednání souvisejícího s ukončením pracovního poměru, zpracování osobních údajů zaměstnanců, odpovědnosti za škodu či bezpečnosti práce.

Rodinné právo

Pokud se Váš požadavek týká například úpravy budoucích majetkových vztahů před uzavřením manželství, vztahů mezi manžely, rozvodu manželství, rodičovské odpovědnosti, problematiky výchovy a výživy nezletilého dítěte či vypořádání společného jmění manželů po zániku manželství.

Ostatní právní oblasti

Pokud Váš dotaz spadá do jiné právní oblasti nebo pokud si nejste zcela jisti, do jaké oblasti Váš dotaz spadá.
Chci si raději sjednat osobní schůzku
Hana Průchová Offline

Dobrý den, co pro Vás můžeme udělat?

Vy
Dobrý den, potřebuji službu v oblasti
Konkrétně mám tuto prosbu

Cena služeb

Úvodní komunikace s právníkem je zdarma. Poskytované právní služby jsou ale placené. Na ceně služeb se domluvíte s právníkem během online rozhovoru.
Spojit s právníkem
Hana Průchová Offline

Dobrý den, budeme k dispozici opět následující pracovní den.

Můžete nám na sebe nechat kontakt a my se s Vámi spojíme, jakmile to bude možné.
* Beru na vědomí zpracování osobních údajů

Právní služby Vám poskytují

Seznamte se s naším týmem odborníků

Daniel Mašek

Specializuje se na oblast obchodního a občanského práva

Petr Kočí

Specializuje se na oblast právních vztahů k nemovitostem a litigace

Josef Aujezdský

Specializuje se na oblast práva IT a práva duševního vlastnictví

Taťána Pazourková

Specializuje se na oblast právních vztahů k nemovitostem a občanského práva

Petr Hulán

Specializuje se na oblast trestního a správního práva

Denisa Mikulášová

Specializuje se na oblast správy pohledávek a insolvenčního řízení

Petra Šatavová

Specializuje se na oblast rodinného práva

Lenka Altrichterová

Specializuje se na oblast litigací

Ondřej Bahník

Specializuje se na oblast práva obchodních společností a na finanční právo

Alžbeta Hudáková

Specializuje se na oblast obchodního a občanského práva

Barbora Chvalinová

Specializuje se na správu a vymáhání pohledávek a spotřebitelské právo

Kamil Žylka

Specializuje se na občanské právo, zejména na právní vztahy k nemovitostem

David Svoboda

Specializuje se na finanční právo a právo hospodářské soutěže

Lucie Šedivá

Specializuje se na občanské a obchodní právo

Jak služba funguje?

Vyberete oblast, které se Váš požadavek týká, a požádáte o komunikaci s naším právníkem.
Probereme s Vámi podrobněji Váš případ a domluvíme se s Vámi na podmínkách poskytnutí právních služeb, včetně výše odměny za ně.
Během několika dnů vyhotovíme požadované dokumenty či Vám poskytneme jinou dohodnutou právní pomoc.

Hlavní výhody

Odbornost

Máme praktické zkušenosti s velkým množstvím případů. Naši advokáti jsou specialisty v řadě právních oblastí.

Rychlost

Vašemu požadavku se budeme ihned věnovat a dokumenty vyhotovíme během několika dnů.

Pohodlí

Vše vyřešíte z kanceláře či z domova. Nemusíte se předem objednávat.

Kontinuita

Online právní poradenství poskytujeme již více než 15 let.

Transparentnost

Máte komplexní přehled o Vašich případech i o výdajích za právní služby.

Zabezpečení

Vyšší míra bezpečnosti Vašich informací než při jejich zasílání elektronickou poštou.

FAQ

Neposkytujeme bezplatné právní služby. Nicméně registrace i úvodní komunikace s právníkem je bezplatná. Odměnu hradíte v případě, že Vám budou poskytovány konkrétní právní služby.

Odměna za právní služby je ve většině případů stanovena hodinovou sazbou po domluvě s klientem s tím, že o maximálním časovém rozsahu každého úkonu je klient předem informován. V některých případech je možné domluvit také jiný způsob odměňování.

Dokumenty Vám budou zpřístupněny v elektronické podobě v rámci uživatelského účtu. O vystavení nového dokumentu budete informováni elektronickou poštou (na adresu uvedenou při registraci). Na požádání mohou být dokumenty vyhotoveny také v tištěné podobě.